INSCHRIJVINGEN

Inschrijving

 

Uzelf en/of uw kind aansluiten bij ons kan op elk trainingsmoment tijdens het sportseizoen, maar hou er rekening mee dat we u en/of uw kind kunnen weigeren als de sportschool volzet is! De bezettingsgraad op onze startpagina geeft een indicatie van de ingenomen capaciteit. Een bezettingsgraad van 100% wilt zeggen dat onze maximumcapaciteit bereikt is en dat we niemand meer kunnen inschrijven.  We controleren onze capaciteit maandelijks en beslissen intern hoeveel plaatsen we kunnen openstellen voor nieuwe leden. Voorrang wordt gegeven aan leden die al reeds op de wachtlijst staan. Wens je graag op de wachtlijst te staan, gelieve dan contact met ons op te nemen!

 

Gelieve bij inschrijving uw identiteitskaart mee te brengen. U krijgt van ons een inschrijvingsformulier en bezorgt dit volledig ingevuld terug bij de verantwoordelijke. Op het inschrijvingsformulier is er ruimte voor een klevertje van de mutualiteit voorzien. Gelieve dan ook één te plakken op de voorziene plek!

De inschrijving is tevens een bevestiging dat u akkoord gaat met de clubregels!

 

 

 

Bij inschrijving van meerdere gezinsleden, kunnen uw gezinsleden genieten van een flinke korting. Hierbij krijgen zij een maandelijkse korting en dit zolang de gezinsleden blijven trainen! Des te meer gezinsleden komen trainen, des te groter de reductie. Bovenop deze bedragen moet men nog een jaarlijkse verzekering nemen.

 

  • het eerste gezinslid betaalt de reguliere maandelijkse bijdrage van 25€
  • het tweede gezinslid krijgt een maandelijkse korting van 5€, dit wil zeggen dat hij/zij maandelijks 20€ betaalt
  • het derde en daarop volgend gezinslid betaalt maar de helft van de maandelijkse bijdrage en geniet hierdoor een maandelijkse korting van maar liefst 15€
Het nemen van een verzekering is voor iedereen VERPLICHT om deel te kunnen nemen aan de lessen! Indien men weigert één te nemen, dan zal de toegang ontzegd worden. Het jaarlijkse verzekeringsgeld staat los van de maandelijkse contributie en wordt apart betaald. De basispolis bestaat uit burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

 

Tijdens de inschrijving geeft de verantwoordelijke een verzekeringsblad mee, die u door uw huisarts in tweevoud laat invullen en ondertekenen. Vervolgens bezorgt u ons dit document terug.

Deelnemen aan een structureel sportaanbod kost geld. Denk maar aan het lidmaatschap, verzekering, beschermingsmaterialen, …. Het is niet voor iedereen evident om dat zomaar te betalen. We lichten jullie graag in over bestaande initiatieven, die financiële ondersteuning bieden.

TUSSENKOMST ZIEKENFONDSEN

De Vlaamse ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het inschrijvingsgeld bij een sportclub. Hieronder vindt u de terugbetalingsformulieren van de verschillende ziekenfondsen. Print het document van uw ziekenfonds uit en neem het mee naar de inschrijving. We vullen dit met plezier voor u in!

 

 

 

 

 

 

Documenten

TUSSENKOMST OCMW

 Bent u een OCMW klant? klik hier voor meer uitleg over de toelage vrije tijd!  

BUURTSPORT

Heeft u het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kunt u geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Dan kan u eenmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage van maximum 100€ krijgen. Wilt u beroep doen op de tegemoetkoming? Klik hier voor meer informatie.
Om te thaiboksen hebt u geen bijzondere kleding nodig. Alledaagse sportkleding is meer dan voldoende zolang u vrij kan bewegen. U kan een t-shirt en een legging, korte of lange broek dragen die uw beenbewegingen niet beperken.

Let op dat er aan uw kleding geen uitsteeksels of ritsen zitten. U kunt uzelf of een ander hieraan bezeren. 

Volgende beschermingsmiddelen zijn verplicht mee te brengen naar de lessen:

  • Bokshandschoenen voor uw eigen veiligheid en die van uw tegenstander
  • Bandages om de pols, duim en de binnenhand te verstevigen
  • Gebitbescherming om tanden en lippen te beschermen. Zorgt ervoor dat uw kaken recht op elkaar staan
  • Kruisbeschermer bescherming van schaamstreek
  • Scheen/wreefbeschermers zorgen voor een demping en voorkomen van blessures
Wenst u materiaal te lenen voor de proeflessen, geef ons op voorhand een seintje.

Op alle locaties kan u douchen, dus ook douchegerief is handig om mee te nemen.

Opzeggen van het lidmaatschap kan ten alle tijde gebeuren, dit kan mondeling of schriftelijk. De verplichte betalingen moeten dan gedaan zijn en reeds betaald lidgeld wordt niet terugbetaald. Na de opzegging van het lidmaatschap is het mogelijk om u nadien terug in te schrijven indien de beschikbaarheid het toelaat.

Wij kunnen het lidmaatschap eenzijdig schorsen en/of beëindigen als u het huishoudelijk reglement niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan eventuele mondelinge en schriftelijke verwittigingen.

Indien u door de sportschool bent uitgesloten is er GEEN mogelijkheid meer om u terug in te schrijven.

 

Het bedrag wordt in het begin van de maand overgeschreven op de clubrekening!