Gedragscode

 

GEDRAGSREGELS

Elke lid verklaart het onderstaand reglement gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren. Voor minderjarigen valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders om onderstaand reglement gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren bij inschrijving van hun kinderen.

 

 • Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich ook thuis voelt.
 • Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 • Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
 • Het lid schaadt de reputatie van de sport of clubnaam niet. De reputatie besmeuren van de sport of clubnaam kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van onze club, zonder voorafgaande waarschuwing.
 • De club distantieert zich voor misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.
 • Lidgelden zijn in geen enkel geval te recupereren. Indien je vroegtijdig stopt met sporten, verandert van club, door het bestuur uit de club wordt gezet, … is het niet mogelijk om jouw lidgeld terug te vorderen.
 • Indien een lid een inbreuk pleegt op het clubreglement of het teamgebeuren in het gedrang breng, wordt zijn/ haar lidmaatschap ten allen tijde opgezegd, zonder teruggave van de reeds betaalde lidgelden.
 • Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie.
 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd worden (met specifieke aandacht voor situaties met (verhoogd) risico op blijvende letsels, gelijkwaardigheid van kampers, …).
 • Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
 • De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).
 • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen, let erop dat deze na de training steeds terug worden meegenomen.
 • Ieder lid is verplicht een verzekering bij de bond af te sluiten. De noodzakelijke papieren hiervoor zijn te bekomen bij de trainer.
 • Er is een aanspreekpersoon in de club die gecontacteerd kan worden bij problemen.
 • Hou jezelf steeds aan de verkeersregels en probeer op een veilige manier thuis te geraken. Indien je met de fiets komt, zorg dat je voldoende zichtbaar bent in het verkeer d.m.v. van een goed werkende verlichting op jouw fiets of ander vervoermiddel. Besteed ook de nodige aandacht aan een fluorvestje en helm. Wij adviseren de ouders en/of voogd om minderjarigen steeds te begeleiden in hun verplaatsingen naar de club en nadien terug naar huis. Als club dragen wij geen verantwoordelijkheid hoe minderjarigen hun verplaatsingen van en naar de club maken. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van ouders of voogd van de minderjarigen. Ga hier weloverwogen en verantwoordelijk mee om.
 • De sportvereniging past de regels van de wet op de privacy toe. Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.