COMPETITIE INFORMATIE

Waarschijnlijk traint u al een hele tijd en bent u toe aan een nieuwe stap, dan zijn wedstrijden een geweldige uitdaging. Bent u toe aan competitie? Staat u fysiek en mentaal klaar om de ring in te stappen? Wilt u eens proeven van een wedstrijd en alles eromheen? Thaiboks is een harde ringsport met kans op zowel fysieke als mentale blessures in verschillende maten en vormen. Wij hanteren hierdoor specifieke standaarden voor wedstrijdatleten. Wedstrijden zijn pas mogelijk indien u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

VOORWAARDEN

 • u bent minimaal 10 jaar
 • u bent medisch geschikt
 • trainers achten u fysiek en mentaal klaar
 • u draagt de clubfilosofie hoog in het vaandel
 • u bent minimaal aanwezig op 90 procent van de trainingen
 • u gaat de uitdaging aan om het onderste uit de kan te halen

 

Let op, de beslissing om leden toe te voegen aan de wedstrijdgroep ligt volledig in handen van de trainersstaf. Trainers nemen steeds beslissingen waarin veiligheid de rode draad vormt van elk besluit.

We hechten veel waarde aan eer, loyaliteit en trouw voor de sportclub. Als sportclub zijn we enerzijds geen voorstander van ‘clubshopping’, maar anderzijds begrijpen we dat na jarenlange samenwerking het vuur kan uitdoven tussen atleet en sportclub. Een overstap kan een trigger zijn om het vuur terug aan te wakkeren. Hou er rekening mee dat een overstap gevoelig kan liggen bij een trainer, bestuurslid, club, etc. Reden te meer om dit op de juiste manier aan te pakken. Allereerst is het de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om hier integer en respectvol mee om te gaan.

STAPPENPLAN TRANSFER

 • Denk bewust na over uw overstap!
 • Ga een persoonlijk gesprek aan met de hoofdtrainer en leg hem/haar de situatie uit. Doe dit niet via een bericht!
 • Na overeenstemming start u de administratieve procedure op.
  • Ga via volgende link http://www.bkbmo.be/downloads naar het document ‘Aanvraagformulier transfer naar ander club’.
  • Druk het document af.
  • Vul de nodige info in door alle betrokken partijen: uzelf, club die u wenst te verlaten en nieuwe club.
  • Stuur het ingevulde document op naar het secretariaat van VKBMO.

Bij wedstrijdatleten die hun overstap naar ons maken, nemen we ALTIJD contact op met de vorige club. In het belang van een vlotte switch moeten beide beweegredenen/motieven aan bod komen zodat een correcte beslissing kan worden genomen in het belang van alle betrokken partijen. Een wedstrijdvechter zijn in uw vorige club maakt van u geen wedstrijdvechter bij ons. Iedereen dient te voldoen aan alle voorwaarden. Zie rubriek ‘Wie mag deelnemen aan wedstrijden?’

Let op, roddels richting de club die u wenst te verlaten, accepteren wij niet. Dit kan een reden zijn om uw overstap te weigeren. Aan opgebouwde relaties met collega sportclubs wordt niet geknaagd. Een cluboverstap brengt hier geen verandering in!

Leden die deel uitmaken van het wedstrijdteam zijn onderworpen aan een intense begeleiding. Onze trainers en vrijwilligers engageren zich om voldoende kostbare tijd te investeren in de ontwikkeling van de atleten. Dit vertaalt zich in verschillende sporttechnische begeleidingen per week en aanwezigheden op verschillende wedstrijden in de Benelux.

Naast dit streven we naar duurzame en consistente atleten. Vanuit de sportclub beogen we niet enkel sporttechnische ontplooiing, maar willen we onze leden een verantwoordelijkheidsgevoel meegeven dat bijdraagt tot zelfstandigheid. Hieronder verstaan we volgende specifieke acties met betrekking tot de verwachtingen richting de atleten:

VERWACHTINGEN

 
 • u draagt zorg voor uw lichaam
 • u bent een uithangbord van de club
 • u toont uzelf van uw beste kant, zowel in als buiten de club
 • u wordt structureel ingezet als jeugdtrainer
 • u wordt steeds verwacht op de trainingen. Bij afwezigheid houdt u de hoofdverantwoordelijke op de hoogte!
 • u bent verantwoordelijk voor het behalen van uw gewicht, weliswaar op een gezonde manier. Bij moeilijkheden contacteert u zo snel mogelijk de hoofdverantwoordelijke!
 • u onderneemt de nodige moeite om uzelf te promoten.
 • u bent steeds in bezit van tape, gaas, en een ijzeren kruisbescherming tijdens elke competitiewedstrijd
 • u schaft een trainingspak, t-shirt en short aan van de sportclub
 • u bent verantwoordelijk voor uw kaarten– en tafelverkoop

Thaiboksen op niveau is een kostelijke zaak. Sponsoring van atleten is dan ook heel belangrijk. Neem als atleet de verantwoordelijkheid om uw netwerk uit te bouwen met sponsors die u financieel of materieel kunnen ondersteunen. Betrek hen bij uw ontplooiing! Hierbij enkele nuttige tips die atleten als rode draad kunnen gebruiken:

TIPS

 • neem het initiatief
 • wees open en eerlijk
 • maak duidelijke afspraken
 • werk financieel transparant
 • schaad geen vertrouwen
 • zorg voor betrokkenheid op lange termijn
 • neem sponsors mee in uw communicatie (Facebook, Instagram, interviews,…)
 • zorg dat sponsoring zich uit in concrete ondersteuning
  • geld
  • materiaal
  • voedingsdeskundige
  • kinesist
  • crossfit

Let op, sponsors gelinkt aan dubieuze activiteiten komen in geen enkel geval in aanmerking als sponsor. Ga hier bewust mee om!